Op- og isætning af både midlertidigt ikke muligt

Vi er i øjeblikket i gang med at udskifte samtlige pæle til agterfortøjning på Fredericia Lystbådehavn. Derfor har vi desværre ikke mulighed for at optage eller isætte både fra fredag d. 10. marts til og med fredag d. 31. marts 2017.

Vi orienterer naturligvis lystbådehavnens brugere her på hjemmesiden, så snart vi genåbner for optagning og isætning af både.